Az Óbudai-sziget jövőképe

Pontosított, módosított stratégiai tervek az Óbudai-szigeten

Az Óbudai-sziget stratégiával kapcsolatos visszajelzések alapján pontosítottuk, módosítottuk a terveket. A Megalapozó munkarészek csak kisebb mértékben módosultak, elsősorban a galériaerdő és extenzív gyepfelületek 2021. decemberi  védetté nyilvánítása miatt. Ezeket az értékes zöldfelületet már mint védett területet mutatjuk be a kötetben. A stratégia javaslati munkarészeit jelentősebb mértékben pontosítottuk az online felületen, illetve e-mailen érkezett visszajelzések, valamint a területen február 11-én történt bejáráson elhangzottak figyelembevételével. A közvélemény kutatással kapcsolatos kötet természetesen változatlan marad. Tájékoztatásul csatoljuk a stratégia kulcsfontosságú elemeit bemutató „infografikai összefoglalót” is.


2022. május 20-ig várjuk a módosított dokumentummal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket a projekt kommunikációs felületére. https://rdt.budapest.hu/dialogs/obudai-sziget

A tervezetet a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésén tervezzük jóváhagyásra benyújtani.