BUDAPEST A TIÉD IS!

Ismerd meg!

BUDAPEST ZÖLDINFRASTRUKTÚRA KONCEPCIÓJAMi a zöldinfrastruktúra koncepció?

A Fővárosi Közgyűlés által 2017-ben jóváhagyott Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció célkitűzésein alapuló, önálló szakági fejlesztési koncepció, amely részletes helyzetelemzés alapján kijelölte a zöldfelületi rendszer védelmének és fejlesztésének legfontosabb irányait és eszközeit.

Mire irányul a koncepció?

Budapest ad otthont a magyarországi népesség ötödének, ennélfogva itt a környezeti kihívásoknak jelentős lakossági érintettsége van. Sürgetőek és megoldásra várnak azok a városökológiai jellegű konfliktusok, melyek világszinten is jelentkeznek, mint például a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, az invazív fajok terjedése, valamint a biodiverzitás csökkenése. A 21. század városainak egyik legkomolyabb környezeti kihívását jelenti a városi hőszigethatás, a szélsőséges klímajelenségek gyakoriságának növekedése és kedvezőtlen hatásainak erősödése. Emellett egyre nagyobb kihívást jelent a pénzügyi források hiánya is, az alulfinanszírozottságból fakadóan a fenntartás színvonala nem megfelelő. Ezenfelül az agglomerálódás és a változó demográfiai viszonyok miatt egyenlőtlen a hozzáférés az egészséges környezethez (különösen a közcélú zöldfelületekhez). A környezeti kultúra hiányosságai, a városképi problémák szintén társadalmi és környezet-egészségügyi konfliktusokat eredményeznek. Legnagyobb kihívás és feladat a zöldfelületi rendszer és a zöldhálózat-tervezés újrapozícionálása, hogy a jövőbeli fejlesztések során a zöldinfrastruktúra elemeinek fenntartása, védelme és fejlesztése prioritást kapjon.

Mi a koncepció célja?

A koncepció célja, hogy a zöldinfrastruktúra elemeinek és kapcsolatainak védelmével, illetve fejlesztésével integrált módon biztosítsa és bővítse az ökoszisztéma-javakat és -szolgáltatásokat, továbbá csökkentse a környezeti és klimatikus kockázatokat. Ehhez szorosan kapcsolódik a lakosság szabadtéri rekreációs igényeinek kielégítése, valamint a különböző funkciókat ellátó, jól megközelíthető, közhasználatú zöldterületek és városi szabadterek hálózatának, az ún. zöldhálózatnak a kialakítása és fejlesztése. A biológiailag aktív felületek (zöld- és vízfelületek) jól felépített hálózata, a magas színvonalú zöld- és szabadterek rendszere biztosítja a kondicionáló hatást, javítja a város élhetőségét, gazdasági, turisztikai versenyképességét, illetve a társadalmi és humán-egészségügyi adottságait.

Mi a koncepció jövőképe?

Budapest víziója az, hogy a jövőben zöld városként a városfejlesztést céltudatosan, a zöldfelületi, táji, természeti értékeket és az itt élők, itt dolgozók, az ide látogatók, azaz minden érintett érdekeit messzemenően figyelembe véve végezze majd azért, hogy a jövő nemzedékének átadhassa örökségét. Jövőképe szerint zöldinfrastruktúrája jó minőségű és megfelelő összetételű lesz az egészséges környezet és a klímavédelem biztosításának érdekében, illetve kedvezően befolyásolja majd a városlakók életminőségét (fizikai, szellemi és mentális állapotát), s így Budapest versenyképességének egyik fő meghatározója lesz.

Hogyan épül fel a koncepció?

A zöldinfrastruktúra fejlesztésének céljait, akárcsak a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési koncepció esetén, három horizontális alapelv fogja át, melyek valamennyi cél szemléletét meghatározzák: élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség. A koncepció célrendszere három pillérre épül, amelyek a célokat a zöldfelületeket érintő beavatkozások jellege szerint különítik el: a zöldinfrastruktúra védelméhez és fejlesztéséhez, illetve a zöldfelület-gazdálkodáshoz kapcsolódó célok. (ld. a következő bekezdés ábráján)

A koncepció célrendszere

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója kötetei az alábbi linkeken elérhetők: