A Népliget jövőképe

Népliget ötletpályázat - megvétel: Objekt Tájépítész Iroda Kft.

Vezető tervezők: Pécsi Máté, Hómann János, Hómanné Huszti Bernadett, Koltai Emese, Ripszám Eszter, Szederkényi-Thurnay Júlia, Wang Xiao; 

Építészet: Nagy Csaba, Gárdos Lili, Treszkai Anett (Archikon Építésziroda); 

Művészettörténet: Győr Attila; 

Közlekedéstervezés: Ittzés Miklós (Ittzés Mérnökiroda); 

Látványtervezés: Lipka József (The Greypixel Workshop)

 

Itt tölthető le a pályamű
A pályamű – talán túlságosan is – bátran nyúl a helyi adottságokhoz, emellett harmonikus, kifinomult tájépítészeti koncepciót tükröz. Jól megtalálja a történeti kert tájképi útvonalvezetéséhez kapcsolódó kortárs formákat. A lendületes vonalak maivá teszik a tervet, az utak sűrűsége azonban nem illeszkedik a stratégiai tervi jövőképhez, a park karakterének megőrzéséhez, túlságosan felaprózva az összefüggő zöldfelületeket. Megtartja az értékes kerttörténeti elemeket, az architektonikus tengelyeket szép megoldásokkal teljesíti ki és kapcsolja be a park rendszerébe. Szem előtt tartja a történeti értékeket, a fontosabb kertrészek rekonstrukciójára javaslatot is tesz.

A terv funkcionálisan arányos, ötletekben gazdag (pl. parkmozi, vizes élménytér), de egyes elemek száma és léptéke eltúlzott (pl. a kétszintes sörkert, vízgyűrű a Mutatványosok tere körül, árkádos aluljáró), néhány pedig a divatot követi, kevéssé illeszkedve más funkciókhoz és a stratégiai elképzelésekhez (pl. lombkorona sétány, jégpálya). Pozitív megoldás a sportterületek közösségi terekké alakítása. A fogadótereket jól kezeli, de a MÁV megálló irányába lehetne hangsúlyosabb. A Mutatványosok teréhez finoman nyúl, jól kapcsolja be a megerősített, ovális térbe a lágy, játékos úthálózatot. Ugyanakkor a tér használatában lehetne ambiciózusabb, kérdéses az építmény (bábszínház) elhelyezése, aránya a jelentős méretű térben. Színvonalas javaslatot tesz az újligeti játszótérre. Részletesen kitér az okos-megoldásokra.

Közlekedési szempontból a terv erőssége az utat keresztező külön szintű megoldások alkalmazása. Megoldást ad a parkolási kihívásokra, de néhol ezt a környezetvédelmi sávba helyezi. A közvilágítási koncepció jól kidolgozott, az illemhelyeket is jól helyezi el. A Vajda Péter utca burkolati kialakítása funkcionálisan nem megfelelő, buszmegállókkal a sétányt, és így a parkot is csak a végpontokban tárja fel. Túlzó az elemes burkolatok használata a park közlekedési felületein. Életszerűtlen felvetés a lovasösvény annak Elnök utcai folytatásával együtt.

Jól találja el a vízfelületek arányát, kiemelkedően jó megoldás az épített, mértani formájú medence és az amorf, elnyújtott vízfelület formai megoldása és kontrasztja. Több izgalmas, ökológiai nevelést szolgáló megoldást sorakoztat fel (pele rezervátum, madármegfigyelő). Gondot fordít a faállomány ütemezett felújítására, javaslatot tesz az értékes növény- és állatvilág megóvására, fejlesztésére. Kiemelkedően magas a biodiverz évelőkkel borított területek aránya, és jelentős méretű az extenzív gyepfelülettel ellátott területek jelenléte. Ugyanakkor a burkolt felületek aránya rendkívül magas, bár ezen belül a szórt burkolatok dominálnak.

Összefoglalóan a terv a funkciók számában és sűrűségében a Népliget védendő karakteréhez nem illő, túldimenzionált „élményparki” fejlesztésre ad javaslatot. A terv részleteiben azonban mívesen kidolgozott, egyes részmegoldásai jól hasznosíthatók a felújítás során, ezért a Bizottság megvételre javasolja.