A Népliget jövőképe

Elkészült a Népliget tudományos kerttörténeti dokumentáció

A Budapest X. kerületében elhelyezkedő Népliget 2005 óta alanyi jogon védett, történeti kertként nyilvántartásba vett közpark.

A kerttörténeti dokumentáció célja a Népliget kerttörténeti vonatkozású értékelése. Ennek megfelelően a dokumentáció egy stílustörténeti áttekintés, amely bemutatja a park részletes építéstörténetét, kiterjedésének, határainak, térsturktúrájának változását, összefoglalja a park értékeit és ezek kapcsolódását a környezetükhöz. A rendelkezésre álló történeti források nyomán vizsgálja és beazonosítja a dendrológiai és strukturális-térszerkezeti értékeket, nyomon követi a növényállomány változását a különböző időszakokban; vizsgálja a park külső és belső vizuális kapcsolatait, kapcsolódását a környezetéhez és ezeknek változását.

A dokumentum felállítja a terület védendő épített és zöldfelületi értékeit tartalmazó értékleltárat, és javaslatokat fogalmaz meg a terület fejlesztésének örökségvédelmi szempontjaira melyek minden a területet érintő tervezés során iránymutatóak kell legyenek.

NÉPLIGET Kerttörténeti Tudományos Dokumetáció I. kötet

NÉPLIGET Kerttörténeti Tudományos Dokumetáció II. kötet - mellékletek