Megújul a Gellért-hegyi közpark

Elkészült a stratégiai terv!

A Gellért-hegyi zöldfelület egyszerre közpark és természetvédelmi terület, ezért rekreációs, kulturális fejlesztése csak az itt található egyedülálló természeti, tájképi és épített örökség védelmének biztosítása mellett lehetséges. A parkban rejlő lehetőségek kihasználásához, a parkot érintő kihívások megfelelő kezeléséhez és a különböző tulajdonosi és használói érdekek összehangolásához a park egészét átfogó, egységes fejlesztési stratégiai terv készült. Ennek meg​felelően a területre készült stratégiai terv meghatározza a közpark jövőképét, a fejlesztés céljait és az ütemezett megvalósításhoz szükséges beavatkozásokat.

A Stratégia tartalmának meghatározásához széleskörű lakossági egyeztetés került lebonyolításra 2020 folyamán. Az online véleményezés keretében 5828 válaszadótól érkezett visszajelzés, valamint a megtartott lakossági fórumokon elhangzott észrevételek is feldolgozásra kerültek, ezek összefoglalása a Stratégiában kerül bemutatásra. A Stratégia tervezete megküldésre került véleményezés céljából a területen tulajdonosként érintett partnereknek (I. és XI. kerületi önkormányzatok, Magyar Állam képviseletében Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár részére), valamint a természetvédelmi oltalom miatt érintett Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság számára. A dokumentum a beérkezett visszajelzések figyelembevételével került véglegesítésre.

A fenti egyeztetések alapján, igazodva a főváros stratégiai terveiben rögzített átfogó célokhoz, valamint a közparki terület üzemeltetési szempontjaihoz, a Gellért-hegyi közpark fejlesztési jövőképe az alábbi:

A Gellért-hegyi közpark a jövőben olyan terület, ami védett természeti területek, természetközeli élőhelyek és a kulturális örökség elemeinek oltalmát prioritásként kezelve kiszolgálja a környező lakosság és az ide érkező látogatók rekreációs, edukációs igényét, segíti az ökológiai változatosság városi növelését, a klímaváltozáshoz való adaptációt, a környezeti szemléletformálást, valamint a zöldinfrastruktúra szolgáltatások eléréséhez megfelelő külső-belső közlekedési kapcsolatokat biztosít.

A jövőkép alapelvei:

  • A természeti, tájképi és épített örökség védelme
  • A fejlesztés és a fenntartás során az ökologikus zöldfelület gazdálkodás
  • A klímavédelem szempontjainak érvényesítése
  • A lakossági igényeket figyelembe vevő parki szolgáltatások biztosítása
  • A parkterület kiterjesztése, a parkrészek az adottságokhoz és használói igényekhez illeszkedő, differenciált zöldinfrastruktúrális fejlesztése
  • Külső és belső kapcsolatok erősítése
 
A teljes parkterületen részterületek kerültek lehatárolásra, melyek fejlesztést az alábbi ütemterv szerint tervezzük megvalósítani:

1. ütem (2023): Déli lejtők
2. ütem (2024): Citadella (kormányzati beruházás)
3. ütem (2026): Északi lejtők (sikló beruházásával együtt vagy azt követően)
4. ütem (2028): Filozófiai kert és környezete
5. ütem (2030): Jubileumi park és a Kelenhegyi úti víztározó területe

utemezes_terkepA közpark fejlesztési koncepciójának iránya elsősorban a minőségi fejlesztés és nem a funkcióbővítés.  A parkhasználati felmérések eredményei alapján is látható, hogy a meglévő infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak stb.) megújításával jelentősen javítani lehet a közpark vonzerejét. A zöldterület városszerkezeti elhelyezkedése és meglévő funkciókínálata alapján újabb jelentős attrakció telepítését nem igényli. Ez alól kivételt képez az alulhasznosított, mondhatni használaton kívüli Citadella, amely olyan funkciók befogadására is alkalmas, amely jelentősebb látogatóforgalmat vonz. A közpark többi részén elsősorban a közparki funkció területi egyenlőtlenségének kezelése indokolt. Új parki funkció tekintetében csak a park léptékéhez, természeti és épített örökségéhez igazodó, inkább kiszolgáló, mintsem további forgalmat generáló létesítmények elhelyezése indokolt. A beavatkozási javaslatok kidolgozása során kiemelt szempont a minőségi zöld környezet és a többfunkciós közösségi terek létrehozása magas szintű infrastruktúra biztosításával. Ugyanakkor a funkciókínálat formálásánál tekintettel kell lenni a kapcsolódó területekre, különösen a Tabán és a Budai Vár területére, mivel az ott elhelyezett funkciók szerepet játszanak a Gellért-hegyi közpark működésében.

A funkciókínálat rendezése mellett a közparki területet javasolt kiterjeszteni, hogy a park megújítása miatt fokozódó terhelést ellensúlyozni lehessen. Ehhez lehetőséget biztosít a Kelenhegyi úti víztározó területe és az Antal lépcső melletti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok.

A külső kapcsolatok erősítése érdekében kiemelten fontos a közlekedési kapcsolatok fejlesztése, ami elsősorban a közösségi és a gyalogos közlekedésre irányulhat. Ennek megfelelően a Gellért-hegy elérhetőségét biztosító közlekedési kapcsolatokat korunk követelményeinek megfelelően újra kell gondolni. A jelenlegi személygépjármű és autóbusz biztosította gépjármű alapú megközelítés arányát a fenntarthatóság és a környezetszennyezés miatt javasolt jelentősen csökkenteni, a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat alacsony káros anyag kibocsátású (elektromos) járművekre kell cserélni. A Citadella jelentette turisztikai célpont elérését alapvetően a tervezett Gellért-hegyi siklóval szükséges megoldani. Emellett a Gellért-hegy és a Budai vár turisztikai forgalomhoz kapcsolódó parkolási igényeit célszerű közösen kezelni.

A park megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyalogos megközelítés fejlesztése a Tabán és a Szent Gellért tér irányából, amelyhez a fogadóterek és az úthálózat felülvizsgálata indokolt. A park és a hegy közlekedésfejlesztése során alapvető feladat az akadálymentesítés, ami a domborzati adottságok figyelembevételével kialakítandó, lépcsőmentes útvonalakkal biztosítható. Az állami tulajdonú területek.

A Fővárosi Önkormányzat elkötelezett célja, hogy e stratégia mentén valódi, minőségi és mindenki számára megfelelő zöldfelületi és természetvédelmi, örökségvédelmi fejlesztéssel emelje Budapest élhetőségének színvonalát.

funkcio_terkepGellért-hegyi közpark stratégiai terve I. kötet – Helyzetelemzés és -értékelés
Gellért-hegyi közpark stratégiai terve II. kötet – Tervi munkarészek
Gellért-hegyi közpark stratégiai terve – Összefoglaló dokumentum