Mocsárosdűlő természetvédelmi célú rehabilitációja

A Mocsárosdűlő mélyfekvésű zöldfelülete a főváros budai oldalának egyik utolsó megmaradt vizes élőhelye. A Fővárosi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy biztosítsa az itt található természeti értékek védelmét.
A terület rendezése és zöldhálózati fejlesztése során - a természetvédelmi szempontok mellett - a budapestiek véleményét is figyelembe veszi. 
"
Véleményezd a megalapozó vizsgálatot 2021. október 12-ig!
A 2021. tavaszi kérdőívezés és közös bejárás után immár elkészült a terület vizsgálati dokumentációja is, ami ezen a linken is elérhető. Ehhez várjuk most a véleményeket, észrevételeket az alábbi kommentszekcióban!
HELY
III. kerület, Mocsárosdűlő
Dániel Pifkó
2021/05/05 - 09:24

Fontos lenne, ha a kivitelezésnél figyelembe lenne véve a több évtizedes hagyománnyal rendelkező modellező repülés egyik fontos helyszínének megtartása, a Gödör modellreptér.

BFFH Tájépítészeti Osztály
2021/07/03 - 08:39

A javaslatot a tervezők számára továbbítjuk. A stratégia tervezés feladata lesz megteremteni az egyensúlyt a tervezett természetvédelmi és rekreációs használati célok között.

Válasz

László Sütő
2021/09/29 - 20:13

Szeretnénk ha a terület délnyugati részét sem építenék be. Ez az ittlakóknak csak még több forgalmat és terhelést generálna,de hozzaadott erteket nem hoz. Van már egy terápiás lovaskozpont, semmi szükség megegyre. A nagy átalakítás összegéből inkább kérnénk bicikliút fejlesztést végig a Csobánka térig, hogy ne csak autóval lehessen közlekedni, illetve közlekedés csiilapítást a Pusztakúti útra, mert az jelenleg is életveszélyes.

Válasz

Egyed Zoltán
2021/09/30 - 13:00

Korábban is írtam már. Úgy és aszerint tessenek gondolkodni, hogy a Mocsáros nem csak óholocén, hanem középkori Duna-meder is az éghajlat-változási tényezők és kis-jégkorszak miatt, illetve az altalaj és terület adottságok miatt.

Válasz

Jóska Pista
2021/10/01 - 10:08

A dokumentum taglalja a véleményezési határon kívül eső lakóövezetét a Mocsárosdűlőnek. Véleményezni még sem lehet azt a ma még üres mezőt, pedig megváltoztathatja a tájképi megjelenést és befolyásolhatja a természeti állapotot is!

Válasz

Balázs Pinke
2021/10/01 - 11:31

Érdeklődni szeretnék, hogy van-e bármi akadálya annak, hogy a lovas központ átkerüljön akár az integrált park, akár a legelő környékére, vagy igazából bárhova, ahol nem a környéken élők nyugalmát zavarná?

Válasz

Juhász Ákos
2021/10/05 - 23:19

A vizsgálati dokumentáció komoly hiányossága, hogy csak egy-két illegális szemétlerakó helyet jelöl meg. Még legalább 4-5 olyan helyet tudnék mutatni a vizsgálatot végzőknek, ahonnan több teherautónyi szemetet kellene elszállítani.
További problémát jelentenek az erdőben lakó hajléktalanok, akik nagy mértékben hozzájárulnak a szemét felgyülemléséhez.

Válasz

Agnes Hajdu
2021/10/09 - 18:10

Köszönet a terv megosztásáért és a véleményezési lehetőségért. Nagyon örömteli, hogy ennek a csodálatos területnek a méltó és színvonalas fejlesztése megkezdődik! Engedjenek meg néhány építő szándékú kritikai megjegyzést is a tervhez. Bár látszólag nagy előrelépést jelent az Lk-2 zóna méretének jelentős csökkentése, nem érthető (a telekértékesítésből származó bevételek szempontján túl), miért akarják beépítésre meghagyni. Szerencsétlen lépés lenne arra a területre új lakóépületeket engedni, ahelyett, hogy egységben kezelnék a területet az Aranyhegyi útig, mint magától értetődő határvonalig. (A kétszer egysávos Aranyhegyi út már így is jelentős forgalommal terhelt hétköznap és hétvégén is – újabb lakóépületek ezt a helyzetet csak tovább rontanák, a közelében sétálni a közlekedési zajterhelés és légszennyezés (kipufogógázok) miatt már most sem túl egészséges gyakorlat. Mindemellett rendkívül indokolt lenne a biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtése az Aranyhegyi út mentén.) A térképen Lk-2 (lakóterület) besorolású, jelenleg beépítetlen terület egy része ráadásul „védett régészeti lelőhely”. Logikus, értékmentő és igen előremutató lenne, ha a meglévő, de jelenleg a föld által rejtett régészeti értékek feltárását beterveznék, integrálnák a fejlesztési tervekbe. Ennek megvalósulása egy egészen eredeti, szinte egyedülálló „csodát” eredményezne: a helyi történelmi és természeti kincsek együttes fennmaradásának biztosítását, védelmét, egymás melletti/egymásba integrált bemutatását. Egy ilyen megközelítés vélhetően Európai Uniós támogatást is élvezne. Rendkívül nagy problémának tartom, hogy a már meglévő, sűrűn beépített lakóövezet közvetlen közelébe lovasközpontot terveznek, ráadásul egy olyan területre, amely védelemre érdemes természeti területnek van minősítve. A lovakkal együtt jön az ürülék szaga (nyáron kifejezett bűze), a légy, az egér/patkány. A Mocsárosdűlőn meglévő „tanyák” és haszonállatok miatt eleve problémát jelent a legyek nagy száma (és időnként a patkányok felbukkanása), amely részben közegészségügyi jelentőségű, részben a környéken lakók életminőségét rontja. (A vizes területek okozta szúnyogprobléma is felmerül, de az legalább „természetes” velejáró, nem emberi tevékenységhez köthető.) A lovasközpont terve kifejezetten és erőteljesen szembe megy a helyi lakosság érdekeivel (és nem mellesleg szembe megy a lovak érdekeivel és jól-létével, mivel az Aranyhegyi út mellett folyamatos zajterhelésnek és légyszennyezésnek lennének kitéve). Nem világos, hogy a Fővárosi Közgyűlés miért döntött úgy 2021. tavaszán, hogy 5 évre a Zabszalma Alapítvány számára átengedi a terület egy részét lovasterápiás foglalkozásokra anélkül, hogy előzetesen foglalkozott volna ennek a döntésnek a helyi lakosságot és életminőséget érintő hatásával. Itt jegyzem meg, hogy a közeli Aranypatkó Lovarda sincs megfelelő helyen ebből a szempontból. Nem célszerű lovardát fenntartani egy városi lakóövezet közepén, ezek a funkciók városszéli területeken/külterületeken ideálisak, ahol senkit nem zavarnak, közegészségügyi kockázatot nem jelentenek és ahol biztosított a lovak jól-léte is.

Válasz

Aquincum-Mocsáros Egyesület
2021/10/12 - 20:27

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület véleményét és észrevételeit tartalmazó dokumentum a Mocsárosdűlő rehabilitációjához készült megalapozó vizsgálatról elérhető a honlapunkon:
http://www.mocsarosegyesulet.hu/page/mocsarosdulo-strategiai-terve--velemenyezes-2021-
Köszönjük a véleményezési lehetőséget, valamint a részletes és szakmailag alapos megalapozó munkarész előzetes megosztását!

Válasz

Szilvia Vida
2021/10/12 - 20:38

A terápiás lovasközpont szerintem nem a legjobb helyen van. Tapasztalataink szerint a konténerek (Wc és Irodakonténer) helye is megkérdőjelezhető, hiszen nagyrészt víz és belvíz borítja azt a területet is. Korábban is véleményeztük a hely használatát, és annak jogosultságát, de sajnos érdemi választ nem kaptunk. Nagyobb hangsúlyt fektetnénk a Gladiátor utcai részre, annak egy jelentős részét szemét borítja, mint az a tavaszi szemétszedő akcióinknál kiderült. Ez az egész területet és a patakmedret is szennyezi. Amíg ez a kérdés nem oldódik meg,. meglátásom szerint nem beszélhetünk zöld fejlesztésről.

Válasz